Berduka Cita

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Grand
Syaikh Alazhar:


Continue Reading>>>

Masjid Hakim bi-Amr Allah

Hakim bi-Amr Allah adalah merupakan Khalifah yang keenam dari daulah Fathimiyah di Mesir, beliau memrintah sejak tahun 996-1021. Ia dilahirkan di Mesir pada tahun 985 dan menggantikan ayahnya Abu Mansur Nizar al-Aziz sebagai khalifah pada tahun 996.Dengan usia yang sangat muda, yaitu pada umur sebelas tahun.
Masjid Alhakim merupakan masjid yang terbesar di Kairo pada masa fathimiyah. Pembangunan masjid itu dimulai sejak tahun 990 pada masa Khalifah Abu Mansoor Nizar al-aziz, tapi pembangunan itu belum selesai dan dilanjutkan pembangunannya hingga selesai pada masa Khalifah al-Hakim bi Amr Allah pada tahun 1013.
Masjid al-Hakim terdiri dari emperan yang terbuka tanpa atap dan dikelilingi oleh empat ruang.ruang terbesar yaitu tempat untuk beribadah.Dan mempunyai 2 menara yang indah nan eksotis.
Ditengah-tengah pelataran ada sebuah kubah yang terletak didepan mihrab, yang menunjukkan ke arah kiblat.Dua menara di bangun di sebelah barat. Menara itu berbentuk silinder dan ada pula yang berbentuk seperti terowongan yang oktagonal. Keduanya dihiasi dengan ornament-ornament bunga dengan gaya desain yang geometris. Dihiasi pula, dengan gaya khat kufi berwarna nila dan keemasan. Masjid ini merupakan masjid yang pertama yang di bangun di Kairo dengan gaya pintu masuk yang berada di dalam benteng.
Continue Reading>>>

Al-Ghurabaa' (The Strangers) : غرباء

غرباء
غرباء ولغير الله لا نحنى الجباة
غرباء وارتضيناها شعارا للحياة
غرباء ولغير الله لا نحنى الجباة
غرباء وارتضيناها شعارا للحياة
إن تسأل عنّا فإنّا لا نبال بالطغاة
نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة
إن تسأل عنّا فإنّا لا نبال بالطغاة
نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة
لن نبال للقيود بل سنمضى للخلود
لن نبال للقيود بل سنمضى للخلود
فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد


غرباء ... هكذا الأحرار في دنيا العبيد
فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد
غرباء ... هكذا الأحرار في دنيا العبيد
كم تذاكرنا زمانا نحن يوم كنّا سعداء
بكتاب الله نتلوه صباحا أو مساءا
كم تذاكرنا زمانا نحن يوم كنّا سعداء
بكتاب الله نتلوه صباحا أو مساءا
غرباء ولغير الله لا نحنى الجباة
غرباء وارتضيناها شعارا للحياة
غرباء ولغير الله لا نحنى الجباة
غرباء وارتضيناها شعارا للحياة
إن تسأل عنّا فإنّا لا نبال بالطغاة
نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة
إن تسأل عنّا فإنّا لا نبال بالطغاة
نحن جند الله دوما دربنا درب الأباة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء

Continue Reading>>>